Hikmah Siang : 25 Jenis Maksiat yang Dilaknat Rasulullah


banner 800x800

banner 800x800

banner 400x400

Hajinews.id – Di antara dampak kemaksiatan ialah memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah. Beliau melaknat sejumlah perbuatan maksiat. Sementara itu, terhadap perkara-perkara lain yang lebih besar daripadanya, maka para pelakunya layak mendapat laknat.

Dikutip dari buku Ad-Daa wad Dawaa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, berikut ini 25 jenis maksiat yang dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW.

Bacaan Lainnya

1. Wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta untuk ditato; wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya; wanita yang menghilangkan bulu-bulu wajahnya dan wanita yang meminta dihilangkan bulu-bulu wajahnya; serta wanita yang mengikir giginya untuk merenggangkannya dan wanita yang meminta giginya dikikir untuk direnggangkan.

2. Orang yang menerima riba, memberi riba, pencatatnya, dan kedua saksinya.

3. Al-Muhallil dan al-muhallal lahu (Al-Muhallil adalah laki-laki suruhan yang disuruh menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, untuk kemudian menceraikannya, agar dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya tadi. Sedangkan al-muhallal lahu adalah orang yang meminta kepada al-muhallil untuk melakukan pekerjaan di atas).

4. Pencuri.

5. Peminum khamer, orang yang menuangkannya, yang memeras, yang meminta diperaskan, penjualnya, pembelinya, orang yang memakan hasil penjualannya, pembawanya, dan pengangkutnya.

6. Orang yang memindah tanda pembatas tanah.

7. Orang yang melaknat kedua orang tuanya.
Di antara dampak kemaksiatan ialah memasukkan pelakunya ke dalam laknat Rasulullah.

8. Orang yang menjadikan makhluk yang memiliki roh sebagai sasaran anak panahnya dalam latihan memanah.

9. Laki-laki yang bertingkah seperti wanita dan wanita yang bertingkah seperti laki-laki.

10. Orang yang menyembelih untuk selain Allah.

11. Pelaku kejahatan dan orang yang melindungi pelaku kejahatan.

12. Para pelukis dan pematung.

13. Orang homoseks.

14. Orang yang memaki ayah dan ibunya.

15. Orang yang membuat orang buta tersesat jalan.

16. Orang yang menyetubuhi hewan.

17. Orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya.

18. Orang yang membahayakan seorang Muslim atau mengadakan makar terhadapnya.

19. Wanita yang sering berziarah kubur, serta orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan meletakkan lentera di kuburan.

20. Orang yang merusak hubungan istri dengan suaminya, atau budak dengan tuannya.

21. Orang yang menyetubuhi wanita melalui anusnya.

22. Wanita yang menjauhi ranjang suaminya pada malam hari akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari.

23. Orang yang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya.

24. Orang yang mengacungkan senjata kepada saudaranya akan dilaknat oleh para malaikat.

25. Orang yang mencela para sahabat.

Perkara-perkara tersebut berdasarkan sumber dari hadits-hadits sahih. Mayoritasnya tercantum dalam sahih Bukhari dan Muslim atau salah satunya.

 


banner 400x333

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.