BERANDA DOA KITA

Doa Setelah Salat Tahajud Beserta Artinya, Mudah Dihafalkan

 

Doa Setelah Salat Tahajud Beserta Artinya, Mudah Dihafalkan

Salat merupakan kebutuhan umat Islam, sebagai wujud komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Selain salat fardhu lima waktu, banyak macam ibadah salat sunah, misalnya salat tahajud.

Salat tahajud dalam bahasa Arab disebut salatun lail yang berarti salat malam. Yaitu dikerjakan setelah salat isya hingga menjelang subuh.

Nah, waktu terbaik salat tahajud yaitu sepertiga malam terakhir sekitar pukul 01.00 hingga sebelum subuh. Jumlah rakaat dalam salat tahajud ini minimal 2 rakaat dan paling banyak tidak ada batasan rakaat.

Setelah salat tahajud ditutup dengan salat witir 3 rakaat. Doa orang yang salat tahajud dipercaya dapat diijabah oleh Allah SWT.

Firman Allah mengenai anjuran untuk menjalankan salat tahajud terdapat pada Alquran surat Al-Isra ayat 79.

“Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS Al-Isra 79)

Setelah selesai melakukan salat tahajud, lebih baiknya membaca dzikir dan doa setelah salat tahajud. Seperti apa doanya?

Doa setelah salat tahajud

“Allaahumma lakal hamdu anta qayyimus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu antal haqqu, wa wa’dukal haqqu, wa liqaa’uka haqqun, wa qauluka haqqun, wal jannatu haqqun, wannaaru haqqun, wannabiyyuuna haqqun, wa muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallama haqqun wassaa’atu haqqun. Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa qaddamtu, wa maa akh-khartu, wa maa asrartu, wa maa a’lantu, wa maa anta a’lamu bihiminnii. Antal muqaddimu, wa antal mu’akhkhiru, laa ilaaha illaa anta, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.”

Yang artinya:

“Ya Allah. Milik Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milik Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milik Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi beserta makhluk yang ada di dalamnya. Milik Mu lah segala puji. Engkaulah Yang Haq (benar), janji Mu lah yang benar, pertemuan dengan Mu adalah benar, perkataan Mu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para Nabi itu benar, Nabi Muhammad itu benar, dan hari kiamat itu benar (ada).

Ya Allah! Hanya kepadaMu aku berserah diri, hanya kepadaMu aku beriman, hanya kepadaMu aku bertawakkal hanya kepadaMu aku kembali, hanya denganMu kuhadapi musuhku, dan hanya kepadaMu aku berhukum. Oleh Sebab itu ampunilah segala dosaku, yang sudah kulakukan dan yang (mungkin) akan kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Terdahulu dan Engkaulah Yang Maha Terakhir. Tiada Tuhan selain Engkau, dan tiada daya upaya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”

Berita Terkait

(Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Tirmidzi)

Manfaat salat tahajud.

foto: freepik.com

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, “Salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam.”

Banyak keistimewaan yang didapat setiap muslim apabila mau mengamalkan salat tahajud. Berikut manfaat dari salat tahajud:

  1. Doa dikabulkan Allah.

Manfaat salat tahajud yang pertama yaitu dikabulkannya doa-doa oleh Allah SWT. Apalagi bila seseorang melaksanakannya pada waktu utamanya yaitu di sepertiga malam terakhir.

  1. Penghapus dan pencegah dosa.

Selain mendekatkan diri kepada Allah, salat tahajud juga menghapus dosa yang pernah diperbuat, menolak penyakit, serta pencegah dari dosa. Setiap malamnya selalu mengingat Allah, sehingga selalu terawasi dan mencegah berbuat dosa kembali.

  1. Amalan yang akan membantu di akhirat.

Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan salat tahajud akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal dari Allah SWT.

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, seraya mengambil apa yang Allah SWT berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik (di dunia), mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.” (QS Az Zariyat: 15-18).

  1. Jembatan untuk masuk surga.

Manfaat selanjutnya adalah menjadikan sebuah jembatan untuk masuk ke surga. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah Ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan salat tahajud. “Hai sekalian manusia! Sebarkanlah salam, dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkan lah salat malam saat manusia yang lain sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat.” (HR Ibnu Majah).

  1. Menjaga kesehatan rohani.

Mengerjakan salat tahajud secara rutin dapat menjaga kesehatan rohani. Hal ini sudah jelas ditegaskan oleh Allah SWT dengan mengatakan bahwa orang yang selalu salat tahajud akan selalu mempunyai sifat yang rendah hati dan ramah dan refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari.

  1. Meningkatkan derajat.

Setiap muslim yang gemar menjalankan salat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana Allah berfirman, “Dan pada sebagian malam, dirikanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.” (QS Al-Isra:79)

Facebook Comments
Bagaimana Reaksi Anda Tentang Berita ini ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tinggalkan Komentar